Врачи


Гараева Оксана Сабировна

Врач эксперт. Врач дерматовенеролог. Косметолог. Хирург. Трихолог.

Колбаса Екатерина Геннадьевна

Врач эксперт. Врач дерматовенеролог. Косметолог. Трихолог.

Болдырева Анастасия Сергеевна

Врач дерматовенеролог. Косметолог. Хирург. Трихолог.